پنلیست‌ها و سخنران‌ها ۲۰۲۱

مهدی معصومیبنیان‌گذار مجموعه تلاونگ محمود کریمیمدیرعامل پلنت فرید شکریهمدیر عامل آژانس تبلیغاتی Four Mind اکبر قنبرپورمعاون توسعه نوآوری پارک فناوری پردیس کامران باقریمدیرعامل مرکز نوآوری لوازم خانگی کن رضا غیابیبنیان‌گذار…

ادامه خواندنپنلیست‌ها و سخنران‌ها ۲۰۲۱