نظر شما با موفقیت ثبت شد.

از مشارکت شما در نظرسنجی فضاهای کار اشتراکی متشکریم. 

نظرات شما به بهبود جامعه استارتاپی و رقابت سالم بین این فضاها کمک خواهد کرد. 

اگر سوالی دارید لطفا با پشتیبانی تماس بگیرید.

تلفن پشتیبانی:

۰۲۱-۴۷۶۲۰۴۲۰