جزییات کنداکتور و موضوع‌های نهایی، طی چند روز آتی به‌روزرسانی خواهد شد.

دوشنبه ۱۵ اسفند ۱۴۰۱

8:00 - 9:00

پذیرش

8:00 - 9:00
9:00 - 9:10

خوش‌آمدگویی

9:00 - 9:10
9:10 - 9:30

سخنرانی مهدی عظیمیان

رییس مرکز شتابدهی نوآوری
9:10 - 9:30
9:30 - 9:40

سخنرانی مهدی صفاری نیا

رییس پارک فناوری پردیس
9:30 - 9:40
9:40 - 10:00

سخترانی روح اله دهقانی

معاون علم و فناوری رییس جمهور
9:40 - 10:00
10:15 - 11:30

پنل ارتباط اکوسیستم نوآوری و صنعت

10:00 - 12:30 به طور موازی:
ارائه استارتاپ‌ها در سالن ارائه
10:15 - 11:30
11:30 - 12:00

میان وعده و شبکه‌سازی

11:30 - 12:00
12:00 - 13:30

پنل نقش منابع انسانی در توسعه و شکست کسب و کارها

12:00 - 13:30 به طور موازی:
نشست تخصصی اعضای اکوسیستم استارتاپی و بنگاه های بزرگ اقتصادی در سه حوزه دارو، معدن و سنگ، و تجهیزات پزشکی
12:00 - 13:30
13:30 - 14:30

ناهار و استراحت

13:30 - 14:30
14:30 - 14:50

سخنرانی انتقال تجربه

14:30 - 15:30 به طور موازی:
نشست تخصصی برگزارکنندگان رویداد
نشست تخصصی مراکز رشد
14:30 - 16:30 به طور موازی:
ارائه استارتاپ‌ها در سالن ارائه
14:30 - 14:50
۱۴:۵۵ الی ۱۵:۱۵

سخنرانی انتقال تجربه استارتاپی

۱۴:۵۵ الی ۱۵:۱۵
۱۵:۱۵ الی ۱۵:۳۰

سخنرانی انتقال تجربه صنعت

۱۵:۱۵ الی ۱۵:۳۰
15:30 - 16:30

میان وعده و شبکه‌سازی

15:30 - 16:30
16:30 - 17:30

پنل بررسی و آسیب شناسی اکوسیستم استارتاپی

به طور موازی:
نشست تخصصی برگزارکنندگان رویداد
16:30 - 17:30
17:45 - 19:00

شروع اختتامیه با تاک انتقال تجربه

معرفی برترین شتاب‌دهنده‌ها و فضاهای کار اشتراکی
معرفی منتخبین ارائه استارتاپ‌ها
17:45 - 19:00
19:00 - 20:00

دورهمی آتش

19:00 - 20:00

جزییات کنداکتور و موضوع‌های نهایی، طی چند روز آتی به‌روزرسانی خواهد شد.

-ارائه استارتاپ‌ها در استیج استارتاپ‌ها، ساعت ۱۶ - ۱۴ انجام می‌شود.