ثبت‌نام شرکت‌کنندگان

فرصت ثبت‌نام شرکت‌کننده‌ها در روز یکشنبه ۱۴ اسفند به پایان رسیده است.

فرصت ثبت‌نام خانواده مرکز شتاب‌دهی و مهمانان ویژه در روز یکشنبه ۱۴ اسفند به پایان رسیده است.

مهلت ثبت‌نام شرکت‌کنندگان به پایان رسیده است.