معرفی همراهان پردیس سامیت

نمایندگان سازمان برگزارکننده

علی-هزاوه

علی هزاوه

معاون امور فناوری
پارک فناوری پردیس
مهدی-عظیمیان

مهدی عظیمیان

رییس مرکز شتابدهی نوآوری
پارک فناوری پرديس
منصور-مطلق

منصور مطلق

مسئول برگزاری پردیس سامیت
از سمت مرکز شتابدهی
داوود-ابراهیمی

داوود ابراهیمی

کارشناس ارشد امور شتابدهی
پارک فناوری پردیس

اعضای دبیرخانه پردیس سامیت

Davood-Motevali

داوود متولی

دبیر اجرایی پردیس سامیت
Raheleh-Miladi

راحله میلادی

مدیر اجرایی رویداد
الهام-آخوندی

الهام آخوندی

مسئول روابط عمومی
Nasibeh-Javidmand

نسیبه جاویدمند

---
پرهام-برومند

پرهام برومند

مدیر پروژه رویداد
رها-پرویزی

رها پرویزی

مسئول هماهنگی و پشتیبانی
Pouriya-Ghomri

پوریا قمری

مسئول فنی
Ehsan-Abdipoor

احسان عبدی پور

تیم اجرایی
Reza-Saberi

رضا صابری

تیم اجرایی
Erfan-Goudarzi

عرفان گودرزی

مسئول تیم محتوا
Mitra-Amiri

میترا امیری

عضو تیم طراحی رویداد
Elaheh-Nikbakht

الهه نیکبخت

تیم اجرایی
Maryam-Barati

مریم براتی

تیم اجرایی