معرفی همراهان پردیس سامیت

نمایندگان سازمان برگزارکننده

علی-هزاوه

علی هزاوه

معاون امور فناوری
پارک فناوری پردیس
مهدی-عظیمیان

مهدی عظیمیان

رییس مرکز شتابدهی نوآوری
پارک فناوری پرديس
منصور-مطلق

منصور مطلق

مسئول برگزاری پردیس سامیت
از سمت مرکز شتابدهی
داوود-ابراهیمی

داوود ابراهیمی

کارشناس ارشد امور شتابدهی
پارک فناوری پردیس

اعضای دبیرخانه پردیس سامیت

داوود-متولی

داوود متولی

دبیر اجرایی پردیس سامیت
راحله-میلادی

راحله میلادی

مدیر اجرایی رویداد
الهام-آخوندی

الهام آخوندی

مسئول روابط عمومی
نسیبه-جاویدمند

نسیبه جاویدمند

مسئول هماهنگی و پشتیبانی
رها-پرویزی

رها پرویزی

---
شهاب-امیری

شهاب امیری

---
پوریا-قمری

پوریا قمری

مسئول فنی
حسان-عبدی-پور

احسان عبدی پور

---
8

معصومه نادری

---
رضا-صابری

رضا صابری

---

اعضای اتاق فکر پردیس سامیت

مهدی-معصومی

مهدی معصومی

مدیرعامل صنایع تخم مرغ تلاونگ
علی-مرتضی-بیرنگ

علی مرتضی بیرنگ

مشاور رییس پارک فناوری پردیس
مریم-نجفی

مریم نجفی

مدیرعامل فینووا
احمدرضا-مسرور

احمدرضا مسرور

مدیرعامل شتابدهنده دیموند
میلاد-صدرخانلو

میلاد صدر خانلو

رییس مرکز توسعه تجارت پارک فناوری پردیس
منا-شکرریز

منا شکرریز

مدیرعامل مجموعه کارمان
رامین-فاضل

رامین فاضل

مدیرعامل شرکت لیوژن فارمد
روح-اله-میر-امینی

روح اله میر امینی

مدیرعامل صندوق توسعه فناوری‌های نوین
هاشم-کیایی

هاشم کیانی

رییس هیئت مدیره شرکت پدیدار