معرفی پردیس سامیت 2020

همه ما زمانی را به خاطر داریم که هنوز فضای کارآفرینی و اکوسیستم استارتاپی درکشور شکل نگرفته بود و کسب و کارها به شیوه سنتی راه اندازی و اداره میشدند.…

ادامه خواندن معرفی پردیس سامیت 2020