جذب سرمایه

لطفا یکی از رویدادهای زیر را انتخاب کنید

رویداد THL

فستيوال نوآوري هاي صنعت دارويي

رویداد کافه سرمایه شنبه

رویداد نحوه ارائه به سرمایه گذار