کنداکتور

روز اول

ساعت ۹ – ۱۰

پذیرش و بازی شبکه سازی قبل از ورود به سالن

ساعت ۹ – ۱۰
ساعت ۱۰ - ۱۰:۰۵

قرآن و سرود

ساعت ۱۰ - ۱۰:۰۵
ساعت ۱۰:۰۵ – ۱۰:۱۵

خوش آمد گویی دبیر برگزاری رویداد و توضیح خلاصه برنامه کلی رویداد

ساعت ۱۰:۰۵ – ۱۰:۱۵
ساعت ۱۰:۱۵ – ۱۰:۲۰

پخش ویدئو

ساعت ۱۰:۱۵ – ۱۰:۲۰
ساعت ۱۰:۲۰ – ۱۰:۳۰

سخنرانی رئیس پارک فناوری پردیس – آقای مهندس صفاری نیا

ساعت ۱۰:۲۰ – ۱۰:۳۰
ساعت ۱۰:۳۰ – ۱۱:۰۰

سخنرانی با موضوع: اجتماع سازی

ساعت ۱۰:۳۰ – ۱۱:۰۰
ساعت ۱۱:۰۰ – ۱۱:۴۵

بازی مدیریتی + میان وعده

ساعت ۱۱:۰۰ – ۱۱:۴۵
ساعت ۱۲:۰۰ – ۱۲:۱۵

سخنرانی خانم مندیپ اوبرایان – رئیس یونیسف ایران

ساعت ۱۲:۰۰ – ۱۲:۱۵
ساعت ۱۲:۱۵ – ۱۳:۰۰

سورپرایز ۱

ساعت ۱۲:۱۵ – ۱۳:۰۰
ساعت ۱۳:۰۰ – ۱۳:۴۵

نماز – نهار - موسیقی

ساعت ۱۳:۰۰ – ۱۳:۴۵
ساعت ۱۴:۰۰ – ۱۵:۰۰

پنل برگزار کنندگان رویداد: قصه یک رویداد (چرا رویداد برگزار کنیم؟)1
مناظره مدیران شتابدهنده‌ها:‌ قصه یک شتابدهنده (شتابدهنده‌ها برای اکوسیستم استارتاپی ایران چه‌کار کرده اند؟)1

ساعت ۱۴:۰۰ – ۱۵:۰۰
ساعت ۱۵:۰۰ – ۱۶:۰۰

سورپرایز ۲

ساعت ۱۵:۰۰ – ۱۶:۰۰
ساعت ۱۶:۰۰ – ۱۷:۰۰

پنل برگزارکنندگان رویداد: قصه یک رویداد، جایی دیگر (بررسی رویدادهای خارج از اکوسیستم استارتاپی)1
پنل مدیران شتابدهنده ها: قصه چند حمایت (بررسی انواع مراکز حامی نوآوری) 1

ساعت ۱۶:۰۰ – ۱۷:۰۰
ساعت ۱۷:۱۵ – ۱۸:۱۵

پنل برگزارکنندگان رویداد:‌ قصه یک رویداد در فرنگ‌ (تجربه شرکت در رویدادهای بین المللی)1
پنل مدیران شتابدهنده ها: قصه شتابدهنده ای در فرنگ (شتابدهنده‌ها در دنیا به کدام سمت می روند ؟)1

ساعت ۱۷:۱۵ – ۱۸:۱۵
ساعت ۱۸:۱۵- ۱۹:۱۵

بازی مدیریتی

ساعت ۱۸:۱۵- ۱۹:۱۵
ساعت ۱۹:۱۵ – ۲۰:۰۰

استراحت

ساعت ۱۹:۱۵ – ۲۰:۰۰
ساعت ۲۰:۰۰ – ۲۱:۰۰

لیگ فوتبال دستی و PES

ساعت ۲۰:۰۰ – ۲۱:۰۰
ساعت ۲۱:۰۰ تا پایان شب

دورهمی دور آتش (‌موسیقی – انتقال تجربه – طبخ شام و...)1

ساعت ۲۱:۰۰ تا پایان شب

روز دوم

ساعت ۸:۰۰ – ۹:۰۰

صبحانه در هتل برای مهمانانی که در هتل اسکان داشتند
سوار شدن به سرویس ها و حرکت به سمت پارک برای مهمانان تهران

ساعت ۸:۰۰ – ۹:۰۰
ساعت ۹:۰۰ – ۹:۳۰

بازی حرکتی

ساعت ۹:۰۰ – ۹:۳۰
ساعت ۹:۳۰ – ۱۰:۰۰

سخنرانی : قصه دوستی یک رویداد و شتابدهنده (چگونه رویداد می تواند ابزاری برای ورود تیم های با کیفیت به شتابدهنده ها باشد؟)1

ساعت ۹:۳۰ – ۱۰:۰۰
ساعت ۱۰:۰۰ – ۱۰:۳۰

سخنرانی: قصه دو اکوسیستم (مقایسه اکوسیستم استارتاپی ایران و جهان)1

ساعت ۱۰:۰۰ – ۱۰:۳۰
ساعت ۱۰:۳۰ – ۱۱:۱۵

قصه یک خانم در اکوسیستم

ساعت ۱۰:۳۰ – ۱۱:۱۵
ساعت ۱۱:۱۵ – ۱۲:۰۰

میان وعده و سورپرایز ۳

ساعت ۱۱:۱۵ – ۱۲:۰۰
ساعت ۱۲:۰۰ – ۱۲:۴۵

پنل برگزار کنندگان رویداد : قصه یک سخنران خوب (سخنران خوب چه کسی است و چه طور یک سخنران را برای رویداد آماده کنیم؟)1
پنل شتابدهنده ها : قصه یک معمار ( طراحی فضای کاری از دید معماری )1

ساعت ۱۲:۰۰ – ۱۲:۴۵
ساعت ۱۳:۰۰ – ۱۴:۰۰

نماز – نهار - موسیقی

ساعت ۱۳:۰۰ – ۱۴:۰۰
ساعت ۱۴:۰۰ – ۱۵:۰۰

پنل برگزارکنندگان: قصه یک داوطلب (نحوه جذب داوطلب برای رویداد و مسیر شغلی داوطلب بعد از رویداد)1
پنل شتابدهنده : قصه یک میز کار (فضاهای کار اشتراکی )1 + تجربه استارتاپ ها از شتابدهی

ساعت ۱۴:۰۰ – ۱۵:۰۰
ساعت ۱۵:۰۰ - ۱۶:۰۰

پنل برگزار کنندگان: قصه یک مخاطب که پول نداد! (چرا مخاطب برای رویداد پول نمیدهد و چه ارزشی ایجاد کنیم که مخاطب هزینه بپردازد؟)1
پنل شتابدهنده ها: قصه دوستی یک شتابدهنده و سرمایه گذار (نحوه‌ی تعامل شتابدهنده ها با سرمایه گذار)1

ساعت ۱۵:۰۰ - ۱۶:۰۰
ساعت ۱۶:۰۰ – ۱۷:۱۵

میان وعده – بازی مدیریتی

ساعت ۱۶:۰۰ – ۱۷:۱۵
ساعت ۱۷:۱۵ – ۱۸:۱۵

پنل مشترک: قصه یک اکوسیستم تنها ( آسیب شناسی اکوسیستم نوآوری)1

ساعت ۱۷:۱۵ – ۱۸:۱۵
ساعت ۱۸:۱۵ – ۱۸:۳۰

سخنرانی انتقال تجربه

ساعت ۱۸:۱۵ – ۱۸:۳۰
ساعت ۱۸:۳۰-۱۸:۴۵

موسیقی روی سن

ساعت ۱۸:۳۰-۱۸:۴۵
ساعت ۱۸:۴۵ – ۱۹:۳۰

اعلام و تقدیر از رویدادهای برتر سال

ساعت ۱۸:۴۵ – ۱۹:۳۰
ساعت ۱۹:۳۰ – ۲۰:۰۰

عکس دسته جمعی و آتش بازی

ساعت ۱۹:۳۰ – ۲۰:۰۰
ساعت ۲۰:۰۰

حرکت سرویس ها از پارک و پایان رویداد

ساعت ۲۰:۰۰