فرم ثبت رویداد

مرکز شتابدهی نوآوری پارک پردیس به عنوان برگزار کننده ی رویداد پردیس سامیت در نظر دارد یک نظرسنجی بین مخاطبین رویدادهایی که در یک سال گذشته تاییدیه‌ی مرکز شتابدهی نوآوری را دریافت کرده اند برگزارکند برای حضور در این نظر سنجی درصورتی که برگزار کننده رویدادهای دارای تاییدیه مرکز شتابدهی و نوآوری می‌باشید رویداد خود را در فرم زیر ثبت نمایید و دسته بندی و حوزه‌ی تخصصی خود را با توجه به توضیحات ذکر شده مشخص نمایید تا در لیست نظرسنجی رویدادها قرار بگیرید.

مهلت ثبت رویدادها برای شرکت در نظرسنجی برترین رویداد سال تا ۱۴ بهمن ماه بوده است